ARBEIDSTILSYNET TROMSØ (Orgnr. 974719339)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719339
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSTILSYNET TROMSØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Storgata 74, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet