ARBEIDSTILSYNET ALTA (Orgnr. 974719371)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719371
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSTILSYNET ALTA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Løkkeveien 33, 9510 ALTA
Forretningskommune: ALTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet