NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA (Orgnr. 974724642)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974724642
Navn/foretaksnavn: NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 35
Forretningsadresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV
Forretningskommune: RINGSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 2390 MOELV
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.410 - Undervisning ved fagskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet