UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OSLO (Orgnr. 974730049)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730049
Navn/foretaksnavn: UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 285
Forretningsadresse: Schweigaards gate 15B, 0191 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 35603

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet