NAV ARBEIDSRÅDGIVNING VESTFOLD OG TELEMARK AVD PORSGRUNN (Orgnr. 974730952)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730952
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSRÅDGIVNING VESTFOLD OG TELEMARK AVD PORSGRUNN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Kammerherreløkka 2, 3915 PORSGRUNN
Forretningskommune: PORSGRUNN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1012, 3905 PORSGRUNN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56934

Lenker til interne ressurser