NAV ARBEID OG HELSE AUST-AGDER (Orgnr. 974732513)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974732513
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG HELSE AUST-AGDER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Holthes vei 4, 4848 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57684

Lenker til interne ressurser