NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ROGALAND (Orgnr. 974743175)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974743175
Navn/foretaksnavn: NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ROGALAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 83
Forretningsadresse: Koppholen 16, 4313 SANDNES
Forretningskommune: SANDNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2024, 4394 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57058

Lenker til interne ressurser