NTNU I ÅLESUND (Orgnr. 974747375)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974747375
Navn/foretaksnavn: NTNU I ÅLESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 463
Forretningsadresse: Larsgårdsvegen 2, 6009 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1517, 6025 ÅLESUND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet