OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKONING - NOVA/AFI (Orgnr. 974747715)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974747715
Navn/foretaksnavn: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKONING - NOVA/AFI
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 155
Forretningsadresse: Stensberggata 26, 0170 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.200 - Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.