NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TRØNDELAG AVD STEINKJER (Orgnr. 974753839)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753839
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TRØNDELAG AVD STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56929

Lenker til interne ressurser