TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS (Orgnr. 974760800)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760800
Navn/foretaksnavn: TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 394
Forretningsadresse: Grensesvingen 26, 0663 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: postboks 2103, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.