RIKSANTIKVAREN (Orgnr. 974760819)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760819
Navn/foretaksnavn: RIKSANTIKVAREN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 158
Forretningsadresse: Dronningens gate 13, 0152 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1483 Vika, 0116 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21528

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet