MEDIETILSYNET (Orgnr. 974760886)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760886
Navn/foretaksnavn: MEDIETILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Nygata 4, 1607 FREDRIKSTAD
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 34604

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet