GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY (Orgnr. 974760908)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760908
Navn/foretaksnavn: GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Støperigata 1, 0250 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1763 Vika, 0122 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 66.190 - Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Sektorkode: 4900 - Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring
NSD id-nummer: 4700

Lenker til interne ressurser