SKATTEETATEN (Orgnr. 974761076)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761076
Navn/foretaksnavn: SKATTEETATEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 7489
Forretningsadresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55100

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet