TRYGDERETTEN (Orgnr. 974761084)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761084
Navn/foretaksnavn: TRYGDERETTEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 70
Forretningsadresse: Sandakerveien 130, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4724 Nydalen, 0421 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet