FORBRUKERTILSYNET (Orgnr. 974761335)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761335
Navn/foretaksnavn: FORBRUKERTILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Sandakerveien 138, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 16402

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet