DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) (Orgnr. 974761424)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761424
Navn/foretaksnavn: DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS)
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 741
Forretningsadresse: Akersgata 64, 0180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8129 DEP, 0032 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 16800

Lenker til interne ressurser