TOLLREGION MIDT-NORGE (Orgnr. 974764369)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974764369
Navn/foretaksnavn: TOLLREGION MIDT-NORGE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 122
Forretningsadresse: Strindfjordvegen 1, 7053 RANHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2103 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.