NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU (Orgnr. 974767880)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974767880
Navn/foretaksnavn: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 12126
Forretningsadresse: Høgskoleringen 1, 7034 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 7491 TRONDHEIM
Registrert dato: 13-09-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 25634

Lenker til interne ressurser