KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO (Orgnr. 974778998)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974778998
Navn/foretaksnavn: KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 23
Forretningsadresse: Inngang LøkkeveienVictoria terrasse 11, 0251 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6994 St Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 22608

Lenker til interne ressurser