FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE (Orgnr. 974779498)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974779498
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Haakon VII's gate 14, 7041 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4133 Valentinlyst, 7450 TRONDHEIM
Registrert dato: 05-07-2000
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet