HØGSKOLEN I INNLANDET LILLEHAMMER (Orgnr. 974795264)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974795264
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I INNLANDET LILLEHAMMER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 677
Forretningsadresse: Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 2626 LILLEHAMMER
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet