UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS BØ I TELEMARK (Orgnr. 974798239)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974798239
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS BØ I TELEMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 332
Forretningsadresse: Gullbringvegen 36, 3800 BØ I TELEMARK
Forretningskommune: MIDT-TELEMARK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.