HØGSKOLEN I INNLANDET HAMAR (Orgnr. 974799022)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799022
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I INNLANDET HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 451
Forretningsadresse: Holsetgata 31, 2318 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet