UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN (Orgnr. 974799154)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799154
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 850
Forretningsadresse: Muséplassen 1, 5007 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 5020 BERGEN
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet