HØGSKULEN PÅ VESTLANDET STORD (Orgnr. 974799189)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799189
Navn/foretaksnavn: HØGSKULEN PÅ VESTLANDET STORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 253
Forretningsadresse: Klingenbergvegen 8, 5414 STORD
Forretningskommune: STORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1064 Sævarhagen, 5407 STORD
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet