FAUSKE LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974799987)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799987
Navn/foretaksnavn: FAUSKE LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Storgaten 83, 8200 FAUSKE
Forretningskommune: FAUSKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 83, 8201 FAUSKE
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.