FORSVARSBYGG (Orgnr. 975950662)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 975950662
Navn/foretaksnavn: FORSVARSBYGG
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1465
Forretningsadresse: Grev Wedels plass 5, 0151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO
Registrert dato: 18-12-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57397

Lenker til interne ressurser