NASJONALBIBLIOTEKET (Orgnr. 976029100)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 976029100
Navn/foretaksnavn: NASJONALBIBLIOTEKET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 630
Forretningsadresse: Henrik Ibsens gate 110, 0255 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2674 Solli, 0203 OSLO
Registrert dato: 24-01-1996
Næringskode: 91.012 - Drift av fag- og forskningsbiblioteker
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55600

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet