KUNSTHØGSKOLEN I OSLO (Orgnr. 977027233)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 977027233
Navn/foretaksnavn: KUNSTHØGSKOLEN I OSLO
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 639
Forretningsadresse: Fossveien 24, 0551 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6853, 0130 OSLO
Registrert dato: 13-12-1996
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 25632

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet