DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET (Orgnr. 979529813)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979529813
Navn/foretaksnavn: DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 0030 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Justis- og beredskaps-departementetPostboks 8005 Dep, 0030 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57462

Lenker til interne ressurser