STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT (Orgnr. 982583462)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982583462
Navn/foretaksnavn: STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 417
Forretningsadresse: Verkstedveien 1, 0277 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 10 Skøyen, 0212 OSLO
Registrert dato: 06-12-2000
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 7802

Lenker til interne ressurser