FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND (Orgnr. 982907853)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982907853
Navn/foretaksnavn: FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 67
Forretningsadresse: Rådhusgata 1, 0151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 535 Sentrum, 0105 OSLO
Registrert dato: 05-02-2001
Næringskode: 41.109 - Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 25637

Lenker til interne ressurser