UNIVERSITETET I BERGEN DET JURIDISKE FAK (Orgnr. 983455344)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983455344
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I BERGEN DET JURIDISKE FAK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 214
Forretningsadresse: Magnus Lagabøtes plass 1, 5010 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7805, 5020 BERGEN
Registrert dato: 16-06-2001
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet