NAV ØST-VIKEN 1 HAMBROS PLASS (Orgnr. 984252196)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984252196
Navn/foretaksnavn: NAV ØST-VIKEN 1 HAMBROS PLASS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6603 St Olavs Plass, 0129 OSLO
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56903

Lenker til interne ressurser