NAV TRØNDELAG ARBEIDSLIVSSENTER AVD TRONDHEIM (Orgnr. 984253443)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984253443
Navn/foretaksnavn: NAV TRØNDELAG ARBEIDSLIVSSENTER AVD TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Lade alle 65B, 7041 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2944 Torgarden, 7438 TRONDHEIM
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56917

Lenker til interne ressurser