NORSK PASIENTSKADEERSTATNING (Orgnr. 984999844)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984999844
Navn/foretaksnavn: NORSK PASIENTSKADEERSTATNING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 165
Forretningsadresse: Wergelandsveien 1, 0167 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 232 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 23-10-2002
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet