PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL (Orgnr. 985531161)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985531161
Navn/foretaksnavn: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Astrups gate 9, 6509 KRISTIANSUND N
Forretningskommune: KRISTIANSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 22-03-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet