PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TRØNDELAG AVD TRONDHEIM (Orgnr. 985531188)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985531188
Navn/foretaksnavn: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TRØNDELAG AVD TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 57, 7011 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 22-03-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.