SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD (Orgnr. 985895139)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985895139
Navn/foretaksnavn: SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Brekke 13, 4200 SAUDA
Forretningskommune: SAUDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-12-2004
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet