DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING (Orgnr. 986252932)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986252932
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 663
Forretningsadresse: Karl Johans gate 37, 0162 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7154 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 18-11-2003
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 1615

Lenker til interne ressurser