DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD TRONDHEIM (Orgnr. 986255435)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986255435
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 158
Forretningsadresse: Brattørkaia 15A, 7010 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4745 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 19-11-2003
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 1619

Lenker til interne ressurser