DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD STAVANGER (Orgnr. 986255850)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986255850
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD STAVANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 229
Forretningsadresse: Verksgata 2, 4013 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 149 Sentrum, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 19-11-2003
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 1620

Lenker til interne ressurser