HELFO FREDRIKSTAD (Orgnr. 986968482)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986968482
Navn/foretaksnavn: HELFO FREDRIKSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 103
Forretningsadresse: Dokka 6, 1671 KRÅKERØY
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2415, 3104 TØNSBERG
Registrert dato: 15-06-2004
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet