INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR (Orgnr. 987880562)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987880562
Navn/foretaksnavn: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 209
Forretningsadresse: Tollbugata 20, 0152 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 212 Sentrum, 0103 OSLO
Registrert dato: 15-02-2005
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.