FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH (Orgnr. 988517534)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988517534
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Reitan, 8050 TVERLANDET
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 11-08-2005
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56987

Lenker til interne ressurser