NAV ARBEID OG YTELSER AVD LØNNSGARANTI OSLO (Orgnr. 988769126)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988769126
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD LØNNSGARANTI OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6683 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 12-10-2005
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57318

Lenker til interne ressurser