NAV SAGENE THORVALD MEYERS GATE (Orgnr. 990228884)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990228884
Navn/foretaksnavn: NAV SAGENE THORVALD MEYERS GATE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 52
Forretningsadresse: Thorvald Meyers gate 9, 0555 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 305 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 04-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56196

Lenker til interne ressurser