NAV LESJA (Orgnr. 990229163)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990229163
Navn/foretaksnavn: NAV LESJA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Jakup B. Klukstads veg 42, 2665 LESJA
Forretningskommune: LESJA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 54, 2671 LESJA
Registrert dato: 04-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56193

Lenker til interne ressurser